Thẻ: Tìm thủ môn đạt sự tin cậy như Văn Lâm 2 năm trước là điều không dễ cho ông Park lúc này.